Társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Közlekedési Stratégia

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetésével, széles körű szakértői megalapozó munka eredményeként elkészült a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) tervezete. A dokumentum társadalmi megvitatása 2013. november 19-tól egy hónapon át tart.

A 2014-2050-es időhorizontra kiterjedő stratégia alapvető célja, hogy a közlekedési infrastruktúra a gazdasági folyamatok hatékony kiszolgálásával a lehető legnagyobb mértékben segítse elő a versenyképesség fokozását. Fő feladata Magyarország közlekedési csomópont-szerepének kiaknázása, a fenntartható növekedés feltételeinek biztosítása a társadalmi igények figyelembevételével, az esetenként egymással is konfliktusban lévő környezeti és gazdasági, nemzeti és uniós célkitűzések összehangolása.

A stratégiai célok rögzítése elsődlegesen a közlekedési rendszer fejlesztésének tervszerűségét segítheti elő. Az elkészítés időzítésének praktikus oka, hogy az átfogó ágazati stratégia megléte a jövőre kezdődő uniós tervezési időszakra szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) brüsszeli elfogadásának feltétele. Az Európai Unió közlekedéspolitikai törekvései szerint a fejlesztési források elosztásában a környezetkímélő alternatívák, elsősorban a vasút élveznek előnyt. A közép-európai térség országaiban azonban fokozott gazdasági és társadalmi igény mutatkozik a közúthálózat bővítésére (vidék bekapcsolása, települések tehermentesítése) és minőségének felzárkóztatására is. A 2014-2020-as operatív programok keretében és hazai költségvetési támogatásokból meghirdethető programokban a magyar szakpolitikák által is osztott vasútbarát megközelítés és a jogos közútfejlesztési elvárások között kell megtalálni a megfelelő egyensúlyt.

Az NKS nyílt megvitatása során a véleményezésre szánt dokumentumok a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ honlapján (www.kkk.gov.hu) érhetőek el. A stratégia az egy hónapos társadalmi egyeztetést követően, a beérkezett észrevételek feldolgozása után kerülhet a Kormány elé.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)