Magunkról

cimerAz Egyesület célja a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend -az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében.

Szakmai és polgári fórumot teremteni a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek, A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a regionális érdekek, célok elősegítésére, A régió polgárait bevonni a hosszútávú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe, Nyilvánosságot biztosítani a későbbi regionális célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére a térség polgárai számára.

Az Egyesület „falusi turizmus” tevékenységet is végez.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást végezni.

Az Egyesület kulturális programok szervezését végzi, valamint a térség és a régió kulturális és idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében végez tevékenységet.