Fókuszban a települések közösségfejlesztő, kulturális értékteremtő szerepe

Békés vármegyei polgármesterek részvételével zajlott szakmai program Lakitelken, a Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesület szervezésében.

01749543B2 8124 4AA9 542B 0C9EAB4EDC0F

A szakmai fórum fő témái a települési közösségfejlesztés, a civil szervezetekkel való közös munka és együttműködés, valamint a helyi értékek és kultúra voltak. Ehhez kapcsolódva a helyszínválasztás is tudatos volt, hiszen így közvetlen betekintést kaphattak a településvezetők a Nemzeti Művelődési Intézet szervezeti működésébe, az igazgatóság életébe. Mivel a Nemzeti Művelődési Intézet aktívan jelen van a települések életében a különböző szakkörök, programok által, ezért kiemelten fontos az interaktív eszmecsere az Intézet és a polgármesterek között, amely által a jövőbeni együttműködés még hatékonyabb lehet.

A fórumokon részt vett Dankó Béla, Békés vármegye 2. sz. választókerületének országgyűlési képviselője is, aki több ízben támogatásáról biztosította a megjelent polgármestereket, kiemelte, hogy mennyire fontos a kultúra és a közösségi élet megfelelő működése a településeken és egyben biztatta is a megjelenteket, hogy bátran nyissanak az innovatív megoldások irányába. Az előadók között volt még Lezsák Sándor, Bács-Kiskun vármegye 4. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki a civil szervezetekkel való kapcsolatokról és közös munkáról tartott többek között előadást.

Ezen túlmenően, a Hungarikum Liget által, a gyakorlati bejárásokkal egybekötött programelemeken a résztvevők számos jógyakorlatot, innovációt ismerhettek meg, amely közvetett iránymutatásul, illetve gondolatébresztőként is szolgálhat, hogy Békés vármegye településein, mérettől, gazdasági potenciáltól függetlenül még gazdagabb, nyüzsgőbb és a kor trendjeinek megfelelő kulturális élet és közösségszervezés valósulhasson meg.